da.womenhealthsecret.com
Ifølge en dataanalyse, der blev offentliggjort online i BMJ Quality and Safety, kunne omkring 12.000 dødsfald hvert år forhindres i akutte hospitaler i England. Resultaterne viste, at størstedelen af ​​dødsfald skyldtes dårlig klinisk overvågning og diagnostiske fejl.
Forfatterne siger, at selv om antallet af dødsfald stadig er signifikant, viser analysen, at disse tal er væsentligt lavere sammenlignet med tidligere estimater på mellem 60.000 til 255.000 tilfælde af alvorlig handicap eller død, der opstod som et direkte resultat af NHS (National Health Service ) behandling.
Resultaterne er baseret på 2009 case records anmeldelser af 1.000 voksne patientdød på 10 tilfældigt udvalgte akutte hospitaler i Storbritannien, som blev grundigt undersøgt af erfarne læger med hensyn til potentielle undladelseshandlinger, hvilket indeholdt manglende behandling og / eller forkert diagnose eller Kommissionshandlinger, som forkert behandling eller utilsigtede komplikationer af sundhedsydelser.
Lægerne vurderede derefter hvert enkelt tilfælde ved hjælp af en skala om, hvorvidt eventuelle problemer de opdagede kunne have været relateret til denne persons død og derfor kunne have været forhindret i betragtning af patienternes generelle helbred på det tidspunkt. Skalaen varierede fra 1 til 6, med 1, hvilket betyder, at døden var "absolut ikke forhindret" op til 6, står for "absolut forebygges". Herudover vurderede holdet også hver patients forventede levetid ved indlæggelse for at bestemme hvilke grupper af patienter der var mest berørt.
Ifølge analysen modtog i alt 131 patienter utilstrækkelig pleje, der bidrog til deres død. Resultaterne viste også, at patienter indrømmet under kirurgiske specialiteter var næsten dobbelt så store som risikoen.
Resultaterne viste, at 52 patienter, dvs. 5, 2% af alle dødsfald havde en 50% højere chance for overlevelse, hvis de ville have fået den korrekte behandling på hospitalet. Selvom holdet opdagede, at der opstod problemer under alle stadier af pleje, var 37 eller 44% af de problemer, der kunne have bidraget til at forhindre, at denne persons død var sket under plejen på afdelingen.
I næsten en ud af tre tilfælde (31%) var forebyggende dødsfald forbundet med dårlig klinisk overvågning, mens lidt mindre end 30% af de forebyggelige dødsfald skyldtes en forkert diagnose, og en ud af fem tilfælde eller 21% skyldtes dårlig behandling af medicin eller væske .
En ekstrapolering af disse 5% forebyggelige dødsfald på alle akutte hospitalsindlæggelser i Det Forenede Kongerige ville oversætte til 11.859 forebyggelige dødsfald, hvilket er væsentligt lavere sammenlignet med forslag fra tidligere estimater. Mere end halvdelen af ​​disse dødsfald, dvs. 60%, forekom hos svage, ældre personer, der led af flere sundhedsmæssige problemer, og hvis forventede levetid ikke var mere end et år.
Forskerne konkluderer:
"Mens spøgelsen af ​​forebyggende sygehusdødsfald kan vise sig nyttigt til at øge interessen for patientsikkerhed og en forpligtelse til forbedring, overvurderer problemets størrelse, og risikoen for patienter kan fremkalde uberettigede niveauer af angst og frygt blandt offentligheden. Desuden bekræftes af den forholdsvis små andel dødsfald, der synes at være forebyggende, giver yderligere bevis for, at den samlede hospitalsdødelighed er en dårlig indikator for kvaliteten af ​​pleje. "

Forskerne indikerer, at forebyggelige dødsfald måske ikke er den mest produktive metode til at identificere huller i plejekvalitet, som kan ændres, hvilket kan påvirke patientens resultater.
Skrevet af Petra Rattue
Top